Department of Genetics, Faculty of Agriculture and Forestry Sciences

 

De Wet, Lourens <lfdw@sun.ac.za

 

Die projekte wat ons kan akkomodeer
is as volg:

1)Ontwikkeling van `n program wat vis se voer-behoeftes voorspel en aan
`n elektroniese voerder opdrag gee om die vis `n sekere hoeveelheid voer
teen `n sekere aantal kere per dag te voer.

2) Ontwikkeling van `n internet-gebasseerde kwaliteitbeheerstelsel
(ISO/HACCP/GMP-gebasseer) wat deur die boer vir sy spesifieke boerdery
aangepas
kan word - wat sy kliente (soos Woolworths) die moontlikheid
bide om `n kits-oudit daarop te
kan doen)

3) Ontwikkeling van `n internet-gebasserde boerderybestuurstelsel vir
visboere wat produksie-opsommingverslae
kan genereer en gemonitor kan
word deur een sentrale voorligtingsbeampte. Dit sluit ook byvoorbeeld
voer- en vis voorradkontrole funksies in (`n tipiese Virtual Aquafarm
Manager wat `n voorligtingsbeampte in staat stel om te gaan kyk wat in
die boer se dam en voerstioor aangaan)

4) Die skryf van `n honde voedingsbestuur en inligtingsprogram vir
veeartse en voedingskundiges (dit kan `n pc-gebasserder program wees,
maar ook `n internetweergawe wat as `n diens vir hondekosvervaardigers
aan hul kliente kan dien). Hierdie program bied byvoorbeeld `n
verslangkingsprogram vir oorgewig honed in, hondekos prysvergelyker,
voerinname-bepaler

Ek hoop regtig dat iets hiervan een of meer van julle studente sal
interesseer.